i

Fotograf: Øyvind Auke

besøksmål

Lær

Fram­side

Mat & rom

Om ­oss

Sunn­hordland

Lava og is har forma landskapet vårt, 
– geologi og landskap har forma oss.

Berekraftig geoturisme

Øyriket, fjorden og fjella i Sunnhordland byr på geologisk arv og kultur av særskilt verdi, og har fått status som Norsk Geopark. Saman med fagmiljøa ved UiB og NGU vert det søkt opptak i UNESCO Global Geopark Network hausten 2021. Dét vil gje Sunnhordland internasjonal stadfesting som reisemål for berekraftig geoturisme. Geoparken skal óg lære borna våre sogene om oss, isen og berget det blå. 

Moster Amfi er vår hovudportal, saman med Sunnhordland Museum og Folgefonnsenteret. Både tilrettelagte og urørte besøksmål gjev innsikt og oppleving. Og øvst ligg Folgefonna, breen som formar fjell, gjev rein energi og store naturopplevingar.   

På kartet finn du turmål og råd for mat & rom i nærleiken.  Me bur i ein geopark.  Velkomen! 

besøksmål

sunnhordland