Tilgjengelegheitserklæring for Geopark Sunnhordland

«Alle skal ha like moglegheiter til å bruke nettstaden vår.»

Status for www.geoparksunnhordland.no per 30.01.2024

Det er utført testar av universell utforming på innhaldet som er tilgjengeleg på www.geoparksunnhordland.no. Testane er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i følge til krava i WCAG 2.1.

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.
Det er brot på 7 av 48 krav.

https://www.geoparksunnhordland.no/wp-content/uploads/2024/01/GeoparkSunnhordland_tilgjengelegheitserklaering_Rapport.docx

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Kordan kan du si ifrå om manglande tilgjengelegheit?

Om det er nokke som ikkje fungerer som det skal, eller er språket vanskeleg å forstå? Opplever du som bruker av www.geoparksunnhordland.no at noko hindrar deg i få tak i informasjonen du er ute etter? Eller om du treng du alternativ til innhald, eller har innspel til forbetringar av nettstaden som følgje av universelt utforming? Me vil gjerne høyre frå deg!

Ta kontakt på:

E-post: POST@GEOPARKSUNNHORDLAND.NO

Telefon: +47 959 25 054

Kjente avvik

Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.

SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Geopark Sunnhordland slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.1.1.1Ikkje-tekstleg innhald (Nivå A)Innhald som bryt kravet i regelverket

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A) – Ikke bestått 

 1. Ikke-lenkende bilder – Ikke Bestått
  1. Mangler noe alt-tekst
  2. Kodet til å ignoreres av hjelpemiddelteknologi
 2.  Lenkende bilder – Ikke Bestått
  1. Mangler noen Alt tekster med link beskrivelse
 3.  Bilder med klikkbare områder 
  1. Finnes ikke på siden
 4. CAPTCHA – Bestått
  1. Bestått, finnes ikke på siden
 5. Tidsbaserte medier – Ikke Bestått
  1. https://www.geoparksunnhordland.no/geologien/

Mangler beskrivende identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet.

 1. Test – Bestått
  1. Finnes ikke på siden
 2. Sanseinntrykk –  Ikke Bestått
  1. Ikke-lenkende bilder – Mangler noe Alt Tekst
  2. Lenkende bilder – Mangler noen Alt tekster med link beskrivelse
 3. Bilder med klikkbare områder – 
 4. Alternativ bildetekst – Noen Bilder mangler Alt tekst
 5. Dekorasjon, formatering, usynlig – Bestått
  1. Kodet til å ignoreres av hjelpemiddelteknologi

1.2.1      Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) (Nivå A) – Ikke bestått

 1. https://www.geoparksunnhordland.no/geologien/ Lydopptak uten alternativ til tidsbaserte medier som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte lydinnholdet.

1.2.2      Teksting (forhåndsinnspilt) (Nivå A) – Ikke bestått  

 1.  Manglende tilgang til teksting for alt for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det.

1.3.1      Informasjon og relasjoner (Nivå A) – Ikke bestått

 1. Kartløsning burde vært tilgjengelig via tekst
 2. Annen struktur, relasjoner eller informasjon er ok

1.3.3      Sensoriske egenskaper (Nivå A) – Ikke bestått

 1. Lav kontrast på enkelt elementer

1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA) – Ikke bestått

 1. Kontrastforhold på minst 4.5:1 – Ikke bestått
 2. Stor tekst – med et kontrastforhold på minst 3:1 – Ikke bestått
 3. Uvesentlig – Ok 
 4. Logoer – Ok

1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA) – Ikke bestått 

 1. Linjehøyde (linjeavstand) angis til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen
 2. Avstand etter avsnitt angis til minst 2 ganger skriftstørrelsen.
 3. Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring) angis til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen.
 4. Avstanden mellom ord angis til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen.

2.5.3 Ledetekst i navn (Nivå A) – Ikke bestått 

 1. Ledetekster sier «her» istedenfor å si ledetekst

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Det finnes vinduer og plugins som ikke har noen løsning for å få opp til standarden ettersom det er ikke vi som utvikler de. Og alternativene vil ta mye arbeid å utbedre. 

 • Kartløsning.
 • Meny løsning med «dobbel content» som blir sett av tilgjengelighets verktøy, men rendres ikke av nettlesere. (css som fjerner de når man er på mobil/PC visa versa)
 • Youtube embeds via en plugin. 

Vi har kontaktet levrandør og gjort de oppmerksomme på dette, men endringer er usikkert når kommer. 1.2.1Berre lyd og berre video (førehandsinnspilt, Nivå A)Innhald som bryt kravet i regelverket

https://www.geoparksunnhordland.no/geologien/ Lydopptak uten alternativ til tidsbaserte medier som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte lydinnholdet.Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Videoer lastet opp før 1. feb 20241.3.1Informasjon og relasjonar (Nivå A)Innhald som bryt kravet i regelverket

 1. Kartløsning burde vært tilgjengelig via tekst

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Det finnes vinduer og plugins som ikke har noen løsning for å få opp til standarden ettersom det er ikke vi som utvikler de. Og alternativene vil ta mye arbeid å utbedre. 

 • Kartløsning.

Vi har kontaktet levrandør og gjort de oppmerksomme på dette, men endringer er usikkert når kommer. 1.3.3Sensoriske eigenskapar (Nivå A)Innhald som bryt kravet i regelverket

1.3.3      Sensoriske egenskaper (Nivå A) – Ikke bestått

 1. Lav kontrast på enkelt elementer

1.4.3Kontrast (minimum, Nivå AA)Innhald som bryt kravet i regelverket

1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA) – Ikke bestått

 1. Kontrastforhold på minst 4.5:1 – Ikke bestått
 2. Stor tekst – med et kontrastforhold på minst 3:1 – Ikke bestått
 3. Uvesentlig – Ok 
 4. Logoer – Ok

Utbedres1.4.12Tekstavstand (Nivå AA)Innhald som bryt kravet i regelverket

1.4.12 Tekstavstand (Nivå AA) – Ikke bestått 

 1. Linjehøyde (linjeavstand) angis til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen – Ikke bestått
 2. Avstand etter avsnitt angis til minst 2 ganger skriftstørrelsen. Ikke bestått
 3. Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring) angis til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen.
 4. Avstanden mellom ord angis til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.2.5.3Leietekst i namn (Nivå A)Innhald som bryt kravet i regelverket

2.5.3 Ledetekst i navn (Nivå A) – Ikke bestått 

 1. Ledetekster sier «her» istedenfor å si ledetekst

Følgande avvik er avdekke under test av www.geoparksunnhordland.no med underliggande sider:

https://www.geoparksunnhordland.no/
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
div.et_pb_module > div.et_pb_slider > div.et-pb-slider-arrows > a.et-pb-arrow-prev

div.et_pb_module > div.et_pb_slider > div.et-pb-slider-arrows > a.et-pb-arrow-next

div.et_pb_carousel > div.et_pb_carousel_items > div.et-pb-slider-arrows > a.et-pb-slider-arrow

div.et_pb_carousel > div.et_pb_carousel_items > div.et-pb-slider-arrows > a.et-pb-slider-arrow

div.et_pb_carousel_item > div.et_pb_video_overlay > div.et_pb_video_overlay_hover > a.et_pb_video_play

div.et_pb_carousel_item > div.et_pb_video_overlay > div.et_pb_video_overlay_hover > a.et_pb_video_play

div.et_pb_carousel_item > div.et_pb_video_overlay > div.et_pb_video_overlay_hover > a.et_pb_video_play

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN


+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Implementering av Youtube Videoer og autospill funksjoner på Embedded filmer

Låsning av kart med kun keyboard funksjon Kart funksjon kontrast på tekst og linker Menyen har dobbel ID-er, en for PC og en for Mobil Oransje linker har lav kontrast https://www.geoparksunnhordland.no/lokalitetar/
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
3 Contrast Errors 260 Alerts
1 X Suspicious alternative text
63 X Skipped heading level
2 X Possible heading
24 X Redundant link
1 X Link to PDF document
97 X Noscript element
1 X Underlined text
61 X Redundant title text 97 Features
60 X Alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language 152 Structural Elements
1 X Heading level 1
2 X Heading level 2
8 X Heading level 3
60 X Heading level 4
1 X Heading level 5
63 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer 7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label Bildeelementer har ikke [alt]attributter
Informative elementer bør ta sikte på kort, beskrivende alternativ tekst. Dekorative elementer kan ignoreres med et tomt alt-attributt. Finn ut mer om altattributtet .
Sviktende elementer

Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
henne.

LOKALITETAR I Sunnhordland er du alltid nær ein stad der stein, landskap og ut…

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
RYVARDEN

LOKALITET 1
LOKALITET 2
LOKALITET 3
LOKALITET 4
LOKALITET 5
LOKALITET 6
LOKALITET 7
LOKALITET 8
LOKALITET 9
LOKALITET 10
LOKALITET 11
LOKALITET 12
LOKALITET 13
LOKALITET 14
LOKALITET 15
LOKALITET 16
LOKALITET 17
LOKALITET 18
LOKALITET 19
LOKALITET 20
LOKALITET 21
LOKALITET 22
LOKALITET 23
LOKALITET 24
LOKALITET 25
LOKALITET 26
LOKALITET 27
LOKALITET 28
LOKALITET 29
LOKALITET 30
LOKALITET 31
LOKALITET 32
LOKALITET 33
LOKALITET 34
LOKALITET 35
LOKALITET 36
LOKALITET 37
LOKALITET 38
LOKALITET 39
LOKALITET 40
LOKALITET 41
LOKALITET 42
LOKALITET 43
LOKALITET 44
LOKALITET 45
LOKALITET 46
LOKALITET 47
LOKALITET 48
LOKALITET 49
LOKALITET 50
LOKALITET 51
LOKALITET 52
LOKALITET 53
LOKALITET 54
LOKALITET 55
LOKALITET 56
LOKALITET 57
LOKALITET 58
LOKALITET 59
LOKALITET 60
MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN
47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. https://www.geoparksunnhordland.no/mat-og-rom/
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
div.et_pb_module > div.et_pb_blurb_content > div.et_pb_main_blurb_image > a

footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer:
BEKKJARVIK GJESTGIVERI
OVERNATTING, MAT OG OPPLEVINGAR
OVERNATTING, MAT OG OPPLEVINGAR
OVERNATTING OG OPPLEVINGAR
MAT OG OPPLEVINGAR
OVERNATTING, MAT OG OPPLEVINGAR
OVERNATTING, MAT OG OPPLEVINGAR
MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN
+47 959 25 054
Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links
WCAG 2.0 A 1.1.1
12
Image in link alt text
WCAG 2.0 A 1.1.1
1
Duplicate IDs
WCAG 2.0 A 4.1.1
36
Explain opening new tabs
WCAG 2.0 AAA 3.2.5
34
Screen reader links
WCAG 2.0 A 4.1.2
17
Large enough controls
WCAG 2.1 AAA 2.5.5
11
High text contrast
WCAG 2.0 AAA 1.4.6
4
Title on empty alt text
WCAG 2.0 A 1.1.1
1 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link 5 Contrast Errors
5 X Very low contrast 81 Alerts
1 X Image with title
9 X Skipped heading level
26 X Redundant link
44 X Noscript element
1 X Redundant title text 45 Features
1 X Alternative text
6 X Null or empty alternative text
1 X Null or empty alternative text on spacer
36 X Linked image with alternative text
1 X Language 44 Structural Elements
1 X Heading level 1
1 X Heading level 2
8 X Heading level 3
7 X Heading level 4
1 X Heading level 5
9 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer 7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/opplaering-og-tilbod/
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
Les hovuddokumentet til UNESCO-søknaden her.

OPPLÆRING OG TILBOD I geoparkens besøkssentra får folk i alle aldrar formidla …

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
OPPLEVINGAR

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Easy to understand content – WCAG 2.0 AAA 3.1.5 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 32
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 14
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 4
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 2 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
4 Contrast Errors
4 X Very low contrast
78 Alerts
1 X A nearby image has the same alternative text
2 X Image with title
3 X Skipped heading level
2 X Possible heading
24 X Redundant link
1 X Link to PDF document
43 X Noscript element
2 X Redundant title text
43 Features
4 X Alternative text
2 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
36 Structural Elements
1 X Heading level 1
6 X Heading level 2
7 X Heading level 3
1 X Heading level 5
4 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
9 ARIA
7 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/ferdselsreglar/
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
div.et_pb_blurb_content > div.et_pb_blurb_container > div.et_pb_blurb_description > h5

BESØKS- OG KONTORADRESSE

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Heading text – WCAG 2.0 A 1.3.1 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 26
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 11
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 2
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 1 23 Errors
1 X Missing alternative text
1 X Empty heading
21 X Empty link
1 Contrast Errors
1 X Very low contrast
66 Alerts
1 X Image with title
4 X Skipped heading level
24 X Redundant link
37 X Noscript element
38 Features
1 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
31 Structural Elements
2 X Heading level 1
7 X Heading level 3
2 X Heading level 5
3 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/gaida-turar/
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
Venelaget for gruo si nettside.

GAIDA TURAR Det er gaida turar i kisgruvene på Litlabø på Stord onsdag til søn…

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
BESØKS- OG KONTORADRESSE

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 25
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 11
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 3
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 1 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
1 Contrast Errors
1 X Very low contrast
66 Alerts
1 X Image with title
3 X Skipped heading level
24 X Redundant link
38 X Noscript element
39 Features
2 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
29 Structural Elements
1 X Heading level 1
7 X Heading level 3
1 X Heading level 5
3 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
5 ARIA
3 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/geologien/
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
Lær meir (pdf)

«Søndhordlehn er bekjendt af sine Marmorarter, de skjønneste der finnes i Lande…

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
div.et_pb_row > div.et_pb_column > div.et_pb_module > a.et_pb_lightbox_image

footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din.
LYD OG VIDEO
elementer inneholder et element med[kind=»captions»]
Dette er muligheter for å tilby alternativt innhold for lyd og video. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere med nedsatt hørsel eller syn. 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
7 Contrast Errors
7 X Very low contrast
159 Alerts
1 X Image with title
2 X Skipped heading level
24 X Redundant link
4 X Link to PDF document
1 X Audio/Video
64 X Noscript element
1 X Very small text
60 X Justified text
2 X HTML5 video or audio
65 Features
23 X Null or empty alternative text
5 X Null or empty alternative text on spacer
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
73 Structural Elements
12 X Heading level 1
2 X Heading level 2
8 X Heading level 3
1 X Heading level 5
3 X Heading level 6
33 X Unordered list
1 X Header
11 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
23 ARIA
11 X ARIA
7 X ARIA label
4 X ARIA tabindex
1 X ARIA alert or live region https://www.geoparksunnhordland.no/habitat/
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
Klikk her for å sjå det digitale heftet!

HABITAT Sunnhordland har ein rik variasjon av landskap, frå værharde øyar og s…

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
BESØKS- OG KONTORADRESSE

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 41
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 25
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 17
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 7
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 4 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
2 Contrast Errors
2 X Very low contrast
93 Alerts
1 X A nearby image has the same alternative text
7 X Image with title
3 X Skipped heading level
5 X Possible heading
24 X Redundant link
1 X Link to PDF document
48 X Noscript element
4 X Redundant title text
48 Features
4 X Alternative text
7 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
43 Structural Elements
7 X Heading level 1
5 X Heading level 2
7 X Heading level 3
1 X Heading level 5
3 X Heading level 6
15 X Unordered list
1 X Header
2 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/menneske-og-kultur/
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
BESØKS- OG KONTORADRESSE

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Easy to understand content – WCAG 2.0 AAA 3.1.5 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 25
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 11
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 2
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 1 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
1 Contrast Errors
1 X Very low contrast
67 Alerts
1 X Image with title
3 X Skipped heading level
1 X Possible heading
24 X Redundant link
38 X Noscript element
39 Features
1 X Alternative text
1 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
29 Structural Elements
1 X Heading level 1
7 X Heading level 3
1 X Heading level 5
3 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/klimaendring/
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
folgefonnsenteret.no/om-folgefonnsenteret

KLIMAENDRING Den tydelegaste teiknet på klimaendring i Sunnhordland er at Bond…

folgefonnsenteret.no/en/about-the-folgefonn-centret-2

KLIMAENDRING Den tydelegaste teiknet på klimaendring i Sunnhordland er at Bond…

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
BESØKS- OG KONTORADRESSE

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Easy to understand content – WCAG 2.0 AAA 3.1.5 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 27
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 13
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 2 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
3 Contrast Errors
3 X Very low contrast
66 Alerts
3 X Skipped heading level
2 X Possible heading
24 X Redundant link
37 X Noscript element
38 Features
1 X Alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
29 Structural Elements
1 X Heading level 1
7 X Heading level 3
1 X Heading level 5
3 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/opplaering-og-tilbod/
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
Les hovuddokumentet til UNESCO-søknaden her.

OPPLÆRING OG TILBOD I geoparkens besøkssentra får folk i alle aldrar formidla …

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
OPPLEVINGAR

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Easy to understand content – WCAG 2.0 AAA 3.1.5 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 32
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 13
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 4
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 2 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
2 Contrast Errors
2 X Very low contrast
77 Alerts
2 X Image with title
3 X Skipped heading level
2 X Possible heading
24 X Redundant link
1 X Link to PDF document
43 X Noscript element
2 X Redundant title text
44 Features
5 X Alternative text
2 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
36 Structural Elements
1 X Heading level 1
6 X Heading level 2
7 X Heading level 3
1 X Heading level 5
4 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
9 ARIA
7 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/ressursar/
KONTRAST
Bakgrunns- og forgrunnsfarger har ikke tilstrekkelig kontrastforhold.
Tekst med lav kontrast er vanskelig eller umulig å lese for mange brukere. Lær hvordan du gir tilstrekkelig fargekontrast .
Sviktende elementer
Besøk Sunnhordland

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Moster Amfi

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Sunnhordland museum

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Folgefonnsenteret

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Bekkjarvik Gjestgiveri

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Stord Hotell

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Åkrafjorden Oppleving

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Gullvegen gardstun

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Venelaget for Gruo

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Bømlo Teater

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Moster2024

RESSURSAR Våre besøkssentra har både permanente og temporære utstillingar, akt…

Dette er muligheter for å forbedre lesbarheten til innholdet ditt.
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
GEOTURKARTET FÅR DU GRATIS HOS VÅRE PARTNARAR:

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Table headers – WCAG 2.0 A 1.3.1 – 1
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 41
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 22
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 2
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 2 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
1 Contrast Errors
1 X Very low contrast
85 Alerts
2 X Image with title
2 X Orphaned form label
3 X Skipped heading level
1 X Possible list
24 X Redundant link
5 X Link to PDF document
39 X Noscript element
3 X Very small text
5 X Redundant title text
1 X Layout table
217 Features
1 X Alternative text
178 X Null or empty alternative text
37 X Linked image with alternative text
1 X Language
37 Structural Elements
1 X Heading level 1
1 X Heading level 2
8 X Heading level 3
2 X Heading level 4
1 X Heading level 5
3 X Heading level 6
15 X Unordered list
1 X Inline frame
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
1 X Generic region
347 ARIA
47 X ARIA
96 X ARIA label
66 X ARIA description
68 X ARIA tabindex
3 X ARIA menu
64 X ARIA button
1 X ARIA hidden
2 X ARIA popup https://www.geoparksunnhordland.no/kart/
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Missing H1 – WCAG 2.0 A 1.3.1 – 1
Table headers – WCAG 2.0 A 1.3.1 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 28
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 13
22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
71 Alerts
2 X Orphaned form label
1 X Missing first level heading
2 X Skipped heading level
24 X Redundant link
36 X Noscript element
3 X Very small text
2 X Redundant title text
1 X Layout table
226 Features
188 X Null or empty alternative text
37 X Linked image with alternative text
1 X Language
33 Structural Elements
1 X Heading level 2
8 X Heading level 3
3 X Heading level 6
15 X Unordered list
1 X Inline frame
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
1 X Generic region
357 ARIA
57 X ARIA
96 X ARIA label
66 X ARIA description
68 X ARIA tabindex
3 X ARIA menu
64 X ARIA button
1 X ARIA hidden
2 X ARIA popup https://www.geoparksunnhordland.no/geopark-sunnhordland/
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
div.et_pb_module > div.et_pb_text_inner > h4 > a

footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
STYRE OG ORGANISERING

UNESCO-SØKNADEN:

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Heading text – WCAG 2.0 A 1.3.1 – 2
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 39
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 18
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 11
Links with different destinations – WCAG 2.0 A 2.4.4 – 2
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 2
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 2 26 Errors
1 X Missing alternative text
3 X Empty heading
22 X Empty link
1 Contrast Errors
1 X Very low contrast
87 Alerts
2 X Image with title
4 X Skipped heading level
1 X Possible list
28 X Redundant link
6 X Link to PDF document
42 X Noscript element
1 X Underlined text
3 X Redundant title text
43 Features
2 X Alternative text
4 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
50 Structural Elements
2 X Heading level 1
7 X Heading level 3
6 X Heading level 4
15 X Heading level 5
3 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/norske-geoparker/
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
BESØKS- OG KONTORADRESSE

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Easy to understand content – WCAG 2.0 AAA 3.1.5 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 32
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 16
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 1
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 1 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
1 Contrast Errors
1 X Very low contrast
66 Alerts
1 X Image with title
3 X Skipped heading level
1 X Possible heading
24 X Redundant link
37 X Noscript element
38 Features
1 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
29 Structural Elements
1 X Heading level 1
7 X Heading level 3
1 X Heading level 5
3 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Main content
1 X Footer
7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label https://www.geoparksunnhordland.no/unesco-global-geoparks/
NAVN OG ETIKETTER
Lenker har ikke et tydelig navn
Linktekst (og alternativ tekst for bilder, når den brukes som lenker) som er merkbar, unik og fokuserbar forbedrer navigasjonsopplevelsen for skjermleserbrukere. Lær hvordan du gjør koblinger tilgjengelige .
Sviktende elementer
footer.et-l > div.et_builder_inner_content > div.et_pb_section > a

div#et-main-area > footer.et-l > div.et_builder_inner_content > a

div#et-boc > div#et-main-area > footer.et-l > a

div#page-container > div#et-boc > div#et-main-area > a

body.page-template-default > div#page-container > div#et-boc > en

body.page-template-default > div#page-container > a

body.page-template-default > en

Dette er muligheter for å forbedre semantikken til kontrollene i applikasjonen din. Dette kan forbedre opplevelsen for brukere av hjelpemidler, som en skjermleser.
NAVIGASJON
Overskriftselementer er ikke i sekvensielt synkende rekkefølge
Riktig ordnede overskrifter som ikke hopper over nivåer formidler den semantiske strukturen på siden, noe som gjør det lettere å navigere og forstå når du bruker hjelpeteknologier. Lær mer om overskriftsrekkefølge .
Sviktende elementer
BESØKS- OG KONTORADRESSE

MOSTER AMFI, DALANESVEGEN 29 5440 MOSTERHAMN

+47 959 25 054

Dette er muligheter for å forbedre tastaturnavigasjonen i applikasjonen din. Adjacent links – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 12
Easy to understand content – WCAG 2.0 AAA 3.1.5 – 1
Duplicate IDs – WCAG 2.0 A 4.1.1 – 36
Explain opening new tabs – WCAG 2.0 AAA 3.2.5 – 25
Screen reader links – WCAG 2.0 A 4.1.2 – 17
Title on empty alt text – WCAG 2.0 A 1.1.1 – 4
High text contrast – WCAG 2.0 AAA 1.4.6 – 1
Large enough controls – WCAG 2.1 AAA 2.5.5 – 1 22 Errors
1 X Missing alternative text
21 X Empty link
73 Alerts
4 X Image with title
3 X Skipped heading level
26 X Redundant link
40 X Noscript element
41 Features
4 X Null or empty alternative text
36 X Linked image with alternative text
1 X Language
27 Structural Elements
1 X Heading level 1
7 X Heading level 3
3 X Heading level 6
13 X Unordered list
1 X Header
1 X Navigation
1 X Footer
7 ARIA
5 X ARIA
2 X ARIA label